BIỂU GIÁ THUÊ MẶT BẰNG 2009 TẠI TRUNG TÂM TRIỂN LÃM QUỐC TẾ I.C.E HÀ NỘI
Download để xem với quy mô sử dụng, kích thước mặt bằng, đơn giá và ghi chú đầy đủ.