CÁC QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG NHÀ TRIỂN LÃM I.C.E HÀ NỘI NĂM 2009

ĐIỀU I: Tất cả các đơn vị trước khi đưa người, trang thiết bị, vật tư, vật dụng vào nhà triển lãm I.C.E để thi công, dàn dựng, trang trí phải thuân thủ và chấp thuận các quy định điều kiện do Ban quản lý Nhà triển lãm I.C.E để ra.
ĐIỀU II: Thủ tục đăng ký:
2.1. Để được phép vào nhà Triển lãm, đơn vị đăng ký được yêu cầu đăng ký và thực hiện theo nội dung:
           + Mẫu 1: Đăng ký dàn dựng gian hàng
-    Mẫu 1A: Đăng ký dàn dựng gian hàng tiêu chuẩn.
-    Mẫu 1B: Đăng ký đất trống và tự dàn dựng gian hàng.
           + Mẫu 3: Đăng ký sử dụng điện
 + Mẫu 9: Đăng ký kế hoạch dàn dựng và tháo dỡ gian hàng
            + Mẫu 10: Đăng ký thẻ thi công.
            +Biên bản bàn giao mặt bằng.
2.2. Nộp phí quản lý mặt bằng đối với các gian hàng tự dàn dựng theo mẫu 1B
2.3  Tùy theo nhu cầu, Đơn vị thi công, Đơn vị tham gia triển lãm, Ban tổ chức... sẽ đăng ký và thực hiện theo nội dung:
+ Mẫu 2: Đăng ký thuê thiết bị triển lãm.
+ Mẫu 4: Đăng ký thuê thiệt bị điện bổ sung
+ Mẫu 5: Đăng ký đường điện 24/24
+ Mẫu 6,7 và 8: Đăng ký các thiết bị và dịch vụ bổ sung.
           + Mẫu 11: Đăng ký làm ngoài giờ
2.4  Đăng ký chỉ có giá trị khi ban tổ chức đã nhận được bản đăng ký cùng tiền thanh toán đầy đủ. Tiền phí có thể trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đến: Đơn vị thụ hưởng: Công ty cổ phần dịch vụ triển lãm Kinh Kỳ, Số tài khoản: 108.20421726.02.2 (USD) hoặc 108.20421726.01.4 (VND), SWIFT Code: VTCB VN VX, Ngân hàng kỹ thương Việt Nam (TECHCOMBANK), Địa chỉ: Tầng 7, 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
ĐIỀU III: Nhận bàn giao mặt bằng
Hai bên tiến hành ký “ Biên bản bàn giao mặt bằng” ghi nhận hiện trạng mặt bằng để làm căn cứ xác định nguyên trạng ban đầu khi Đơn vị thi công trả lại mặt bằng cho Ban quản lý Nhà triển lãm I.C.E.
ĐIỀU IV: Thi công
4.1 Công nhân, nhân viên thi công phải đeo thẻ thi công khi làm việc, ra vào Nhà triển lãm
4.2 Trường hợp cần thi công hoặc đưa hàng vào ngoài giờ quy định, các đơn vị sẽ đăng ký và thực hiện theo mẫu 11.
4.3 Trong quá trình thi công, dàn dựng, trang trí... Nếu vi phạm:
I) Các lỗi cố ý:
- Cố ý khoan, đục xuống sàn nhà, tường, cột, thiết bị, gian triển lãm tiêu chuẩn .... cũng như đổ keo, sơn, các loại hóa chất kho tẩy rửa ... hoặc tự ý chích, đấu nối dây điện không được sự đông ý của Ban quản lý
- Đổ vương vãi nguyên vật liệu, phế liệu, các chất phụ gia làm ảnh hưởng, lấn chiếm lối đi, gây cản trở cho các hoạt động chung và hoạt động của các đơn vị khác…
- Trưng bày hàng hoặc¸ vượt quá phạm vi gian hàng đã đăng ký, tự ý dán các poster quảng cáo cũng như các hình thức quảng cáo tương tự khác khi chưa được phép của Ban quản lý.
- Cố tình không tháo dỡ, dọn dẹp gian hàng theo đúng thời gian quy định, không tuân thủ các quy định tối thiểu về an toàn điện, chống cháy nổ, chất độc hại…
Mức phạt từ 2.000.000đ – 5.000.000đ cộng các chi phí khắc phục.
2) Các lỗi vô ý:
- Để các vật cứng, sắc nhọn… làm xây xát sàn nhà, tường, cột, nứt vỡ cửa kính…
- Làm vương vãi nguyên vật liệu, phế liệu khi thi công, để hàng tràn xuống lối đi nhưng đã khắc phục kịp thời…
- Mở loa, micro phát thanh trong gian hàng to quá mức cần thiết gây ảnh hưởng đến hoạt động chung…
- Chậm tháo dỡ gian hàng, dọn dẹp vệ sinh, vứt rác ra đường đi…
Mức phạt từ 1.000.000đ – 2.000.000đ cộng các chi phí khắc phục
3) Lỗi kỹ thuật:
Lỗi kỹ thuật là các lỗi xảy ra trong quá trình thi công dàn dựng gian hàng… nhưng chưa có hậu quả nghiêm trọng và đã  được các đơn vị kịp thời khắc phục (không bao gồm các lỗi khoan, đục, làm trầy xước sàn, tường, cột nhà, đổ keo, các hoá chất khó tẩy rửa, chống cháy, nổ, độc hại… cũng như chậm tháo dỡ, dọn dẹp gian hàng để hoàn trả mặt bằng).
Mức phạt: từ 300.000đ – 1.000.000đ cộng các chi phí khắc phục

  *Đơn vị thi công đã được nhắc nhở, bị xử lý lỗi vi phạm mà không có biện pháp khắc phục hoặc vẫn tiếp tục vi phạm thì  Ban quản lý có quyền đình chỉ thi công .

ĐIỀU V: Hoàn trả mặt bằng
Các đơn vị sử dụng mặt bằng Nhà triển lãm phải bàn giao,  trả mặt bằng cho Ban quản lý đúng nguyên trạng ban đầu khi nhận bàn giao mặt bằng. Nếu không, sẽ phải chịu trách nhiêm theo điều IV ở trên.