Liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRIỂN LÃM KINH KỲ - CESCO
Địa chỉ: 94 Trần Quốc Toản – Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-4) 9429920,  (84-4) 9428686 - Fax:(84-4) 9429921
Email: info@cesco.vn