Thiết kế dàn dựng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download để xem thêm các ảnh về hội chợ triển lãm tòa nhà I.C.E